Sponzori rok 2021.

Sponzori rok 2021.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________             

Sponzori rok 2021:                                                      Výška poskytnutých

                                                                                             finančných zdrojov:

LES-INVEST, s. r. o. – (Jozef Grežďo)                            200,-€

IPW Technic, s. r. o. – (Jozef Chvastek)                       500,-€

Vladimír Hazucha, Makov –                                             100,-€

Jozef Stopka, Žilina –                                                           50,-€

Milan Čenták, Podvysoká –                                               50,-€

Ján Pončka, Čadca –                                                            350,-€

Miroslav Bohdaň, Čadca –                                                400,-€

STAVOSPOL, s. r. o. Turzovka –                                      200,-€

PZ Betón Tranz, (Peter Zajac, Podvysoká) –               200,-€

Tringelty z predaja povolení /2019až2021/ –           319,-€       

Vladimír Sloviak Kysucké Nové Mesto- 30,-€

Lukáš Vrábel Podvysiká 30-€

Anonymný darca 80-€

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom, ktorí aj napriek náročnému obdobiu, poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia financie prerozdelí na:

1,  zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Kornianka, Predmieranka, Olešnianka a do rieky Kysuca.

2,  zarybnenie Kaprom rybničným, Lieňom sliznatým a Pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č. 2 a č. 6.

3,  ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci Júl a September 2021 (nákup cien, rýb…)

4,  iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka kontaktujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka na t. č.: 0915 952 790 alebo tajomníka MO SRZ Turzovka – Miroslava Bohdaňa na t. č.: 0915 816 494


Komentáre vypnuté.