Sponzori rok 2020.

Sponzori rok 2020.

Obec Olešná-150 EUR

Obec Korňa-100 EUR

Mesto Turzovka-600 EUR

Les-INVEST,s.r.o-Jozef Grežďo 400 EUR

IPW Technic,s.r.o-Jozef Chvastek 500 EUR

Rypomix Zoltán Nagy ceny 130 kg vnadiace zmesi na detské preteky,ktoré sa uskutočnia v mesiaci Júl 2020.

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom,ktorí aj napriek náročnemu obdobiu poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia prerozdelila financie na:

  1. zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Korňanka, Predmieranka, Olešňanka a do rieky Kysuca.
  2. zarybnenie Kaprom rybničným,Lieňom sliznatým a pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č.2 a č.6.
  3. ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci júl a september 2020. Nákup cien, rýb.
  4. iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka konkatujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka tel.č. 0915 952 790

alebo tajomníka MO SRZ Turzovka Miroslava Bohdaňa na tel.č. 0915 816 494

Komentáre vypnuté.