Organizačné členenie

Organizačné členenie

Výbor:

Predseda: JUDr. Martin Birka, tel. : 0911 101 520

Podpredseda: Peter Kudlač, tel. : 0908 681 199

Tajomník: Miroslav Bohdaň, tel. : 0915 816 494

Hospodár: Martin Bohačik, tel. : 0907 464 020

Pokladník: Iveta Chabroňová, tel. : 0910 926 748

Vedúci rybárskej stráže: Peter Ježik, tel. : 0915 952 790

Pomocný hospodár: Antonín Janešík: tel. : 0908 588 347

Kontrolná komisia:

Predseda: Rudolf Židek, tel. : 0904 836 065

Členovia:  Mgr. Čerchlanová Anna

  Štefan Škuľavik

Disciplinárna komisia:

Predseda: Ing. Ján Pončka tel.:0948 812 788

Členovia: Marián Chudej

Hroš Peter

Rybárska stráž:

Ľubomír Magát, tel. : 0902 717 217

Ján Kvičala, tel. : 0915 566 362

Ježik Peter, tel. : 0915 952 790

Ježik Jozef, tel.: 0915 955 112

Dávid Magát, tel.: 0902 131 927

Peter Šteiniger, tel.: 0904 967 547