Zarybnenie kapra.

Zarybnenie kapra.

Dňa 21.7.sa bude konať zarybnenie kapra na rybníku číslo 1.-2.-5.-6. Príchod auta s kaprom cca 8.30 do 9.30 hod.Karanténa bude do soboty.Lov začína v sobotu 25.7. o 6:00 hod.

Sponzori rok 2020.

Sponzori rok 2020.

Obec Olešná-150 EUR

Obec Korňa-100 EUR

Mesto Turzovka-600 EUR

Les-INVEST,s.r.o-Jozef Grežďo 400 EUR

IPW Technic,s.r.o-Jozef Chvastek 500 EUR

Rypomix Zoltán Nagy ceny 130 kg vnadiace zmesi na detské preteky,ktoré sa uskutočnia v mesiaci Júl 2020.

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom,ktorí aj napriek náročnemu obdobiu poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia prerozdelila financie na:

  1. zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Korňanka, Predmieranka, Olešňanka a do rieky Kysuca.
  2. zarybnenie Kaprom rybničným,Lieňom sliznatým a pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č.2 a č.6.
  3. ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci júl a september 2020. Nákup cien, rýb.
  4. iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka konkatujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka tel.č. 0915 952 790

alebo tajomníka MO SRZ Turzovka Miroslava Bohdaňa na tel.č. 0915 816 494

Oznam Výročná členská schôdza.

Oznam Výročná členská schôdza.

Dňa 2.8.2020 sa bude konať výročná členská schôdza v kultúrnom dome v Turzovke. Od 8:00 hod. do 8:30 hod. prezentácia. Začiatok schôdze o 8,30 hod. Účasť na schôdzi je nepovinná.

Žiadosť

Žiadosť

Žiadam všetkých  členov  našej organizácie, aby umožnili pracovníkom  urbáru manipuláciu s drevom. Nakoľko  svojimi vozidlami blokujú ich prácu. 
Predseda  MO SRZ Turzovka. 
 
Nové dokumenty v časti Legislatíva

Nové dokumenty v časti Legislatíva

V časti Legislatíva nájdete na stiahnutie:
– nový Zákon o rybárstve z 13. júna 2018,
– novú Vyhlášku MŽP SR z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve
– Stanovy SRZ