Žiadosť

Žiadosť

Žiadam všetkých  členov  našej organizácie, aby umožnili pracovníkom  urbáru manipuláciu s drevom. Nakoľko  svojimi vozidlami blokujú ich prácu. 
Predseda  MO SRZ Turzovka. 
 
Zákaz lovu

Zákaz lovu

MO SRZ Turzovka oznamuje, že  odo dňa 01.10.2019 do dňa  05.10.2019 do 06:00 hod. je zákaz lovu rýb na všetkých  rybníkoch z dôvodu  napúsťania rýb. 

Zákaz lovu rýb

Zákaz lovu rýb

Zákaz lovu rýb na rybníku č. 5 a rybníku č. 6 MO SRZ Turzovka, v dobe od štvrtka dňa 05.09.2019 do soboty dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.!!!

Lov rýb na rybníku č. 5 a č. 6 je povolený len počas pstruhových pretekov, ktoré sa uskutočnia dňa 08.09.2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. po zakúpení si štartovného lístka v hodnote 7,-€. Po skončení súťaže je lov rýb do 06:00 hod. dňa 14.09.2019 zakázaný.!!!!

Oznam

Oznam

Dňa 11.09.2019 v čase okolo 08:00 hod. budú dovezené kapre na rybníky č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6 MO SRZ Turzovka.
Z tohto dôvodu bude lov rýb na všetkých rybníkoch MO SRZ Turzovka zakázaný v dobe od 11.09.2019 – dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.

Lov rýb je povolený od 06:00 hod. dňa 14.09.2019

Mimoriadna schôdza MO SRZ Turzovka

Mimoriadna schôdza MO SRZ Turzovka

Dňa 22.09.2019 o 08:00 hodine sa uskutoční mimoriadna schôdza MO SRZ Turzovka v kultúrnom dome R. Jašíka, z dôvodu nominácie dvoch členov našej organizácie na mimoriadny snem Slovenského rybárskeho snemu. Prezentácia bude od 08:00 hod do 08:30 hod.

Dočasné obmedzenia výkonu rybárskeho práva

Dočasné obmedzenia výkonu rybárskeho práva

Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na energetickom kanáli Váhu a príslušných rybárskych revíroch.
Na základe plánovanej revízie a opráv na energetickom kanáli Váhu pod VN Hričov a nutnosti jeho vypustenia, bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na príslušných rybárskych revíroch. Jedná sa o nasledujúce revíry, ktoré sú aj súčasťou kaprového zväzového povolenia na rybolov: Váh č. 13 3-4620-1-1 od železničného mosta pri ústí Rajčianky po cestný most Žilina – Budatín, VN Hričov 3-5090-1-1, Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1, Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1, VN Mikšová 3-5400-1-1, Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1. Plánovaný začiatok vypúšťania kanála a príslušných vodných nádrží je plánované na 12.8.2019, ukončenie prác a naplnenie sústavy je plánované na 6.11.2019.

Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva kaprových revíroch MO SRZ Banská Štiavnica
Na základe výsledkov vyšetrení odobratých vzoriek rýb z Jazera Počúvadlo /MO SRZ Banská Štiavnica/ a potvrdenia nákazy koi herpes virus /KHV/ nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia sa nákazy, medzi ktorými je zákaz lovu rýb v ohnisku nákazy a ochrannej zóne. Zákaz lovu rýb sa vzťahuje na nasledujúce rybárske revíry: Jazerá pri Banskej Štiavnici 3-1380-1-1, Jazerá Rychnavské 3-1390-1-1, Jazero Belianske 3-1410-1-1, Jazero Evička 3-1420-1-1, Jazero Halčianske 3-1430-1-1, Jazero Klinger 3-1440-1-1, Jazero Počúvadlianske 3-1450-1-1, Jazero Winšachtské 3-1460-1-4, Komorovské rybníky 3-1630-1-1, Veľké Kolpašské jazero 3-4820-1-1, VN Banská Belá 3-4900-1-1. Obmedzenie výkonu rybárskeho práva bude trvať do odvolania – na základe informácií od ŠVPS.

Potvrdenie nadlimitných hodnôt ortuti vo svalovine boleňa dravého na VN Liptovská Mara
Výsledky monitoringu poľovnej zveri a rýb preukázali opätovné nadlimitné hodnoty ortuti vo svalovine boleňa dravého z VN Liptovská Mara. Medzi vydanými opatreniami RVPS v Liptovskom Mikuláši je zákaz konzumácie boleňa dravého z tohto rybárskeho revíru ako aj jeho lov výlučne spôsobom „chyť a pusť“.

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 ( Príloha č. 1 – Krajská prokurátura ZA – POKYN) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom kraji. V súlade s týmto pokynom boli vykonané viaceré kontroly okolo VN Orava, pričom v dôsledku neoprávnenej jazdy v krajine s vyšším ako II. stupňom ochrany boli zaistené viaceré motorové vozidlá, ktoré patrili aj rybárom.

Čítať viac Čítať viac

Nové dokumenty na stiahnutie

Nové dokumenty na stiahnutie

Nové dokumenty v časti Legislatíva

Nové dokumenty v časti Legislatíva

V časti Legislatíva nájdete na stiahnutie:
– nový Zákon o rybárstve z 13. júna 2018,
– novú Vyhlášku MŽP SR z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve
– Stanovy SRZ