OZNAM.

OZNAM.

Členovia našej organizácie MO SRZ Turzovka, ktorí za rok 2020 neodpracovali brigády budú mať na výber dve možnosti a to:

  1. Zaplatia za neodpracované brigády normálne sumu – 25,-€ za každú jednu neodpracovanú brigádu. To znamená, že za jednu neodpracovanú brigádu (8hodín) zaplatí člen 25,-€

Za dve neodpracované brigády (16hodín) zaplatí člen 50,-€

  • Členovia môžu písomne požiadať o možnosť odpracovať v roku 2021 namiesto 2brigád v trvaní 16hodín, až 4 brigády v trvaní 32hodín s tým, že členovia, ktorí budú chcieť odpracovať 4 brigády v trvaní 32hodín v roku 2021 budú musieť napísať v krátkosti žiadosť, ktorú dajú pri výdaji povolenia v roku 2021. V prípade, že by členovia, ktorí žiadosť napísali a z rôznych dôvodov brigády v celkovom počte 4 (32hodín) neodpracujú, tak v roku 2022 pri žiadosti o povolenie na rok 2022, alebo pri žiadosti o prestup do inej organizácie SRZ budú musieť za každú neodpracovanú brigádu,  zaplatiť sumu 25,-€ za každú z nich. To v praxi znamená, že členovia budú musieť zaplatiť za:

1 brigáda(8hodín) sumu – 25,-€

2 brigády(16hodín) sumu – 50,-€

3 brigády(24hodín) sumu – 75,-€

4 brigády(32hodín) sumu – 100,-€

Obsah písomnej žiadosti: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, dôvod žiadosti o odklad, podpis.


Komentáre vypnuté.