Oznam.

Oznam.

Vážení kolegovia Rybári MO SRZ Turzovka

Povaha revíru č. 3-4250-1-1 – Štrkovisko Turzovka R6 aR5 v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. § 13 odsek 5, písmeno b) nám dovoľuje celoročný lov rýb, ktorých čas individuálnej ochrany to dovoľuje. Podľa vyhlášky 381/2018 Z. z.  § 10 odsek 1, písmeno e) je na revíry č. 3-4250-1-1 povolený celoročný lov kapra rybničného a zároveň podľa vyhlášky 381/2018 Z. z.  § 10 odsek 2, písmeno n)je na revíry č. 3-4250-1-1 povolený celoročný lov pstruha dúhového.Lov na kaprových vodách počas mesiaca Apríl je stanovený od 6:00 do 21:00.

V mene výboru MO SRZ Turzovka vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a komplikácie spojené s dovozom rýb pri zarybňovaní, Vás chceme veľmi pekne poprosiť o rešpektovanie dočasného obmedzenia pri dennom limite úlovkov na revíri Štrkovisko Turzovka R6 č. 3-4250-1-1. Vzhľadom k tomu, aby sa nejaký ten úlovok ušiel čo najväčšiemu počtu našich členov prosíme Váso nasledovné privlastňovanie denného limitu úlovkov, a to:

  •   kapor rybničný 1 ks,
  •   pstruh dúhový2 ks.

Toto dočasné obmedzenie denného limitu úlovkov poprosíme rešpektovať do termínu nasledujúceho zarybnenia kaprom rybničným koncom mesiaca máj.

Ďalej v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Podľa § 14 odsek 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás striktne žiadame , aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a  nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou !!!

Ďalej v prípade zvýšeného počtu rybárov na Štrkovisku Turzovka R6 a R5, Vás žiadame o prejav vzájomnej kolegiality, a to tak, aby rybári neobsadzovali lovné miesta celodenne. V prípade ulovenia rýb žiadame aby svoje miesto uvoľnili aj ďalším rybárom, respektíve pri love spôsobom chyť a pusť, v prípade zvýšeného počtu rybárov uvoľnili lovné miesto takisto.

Do 1.6.2021 sa v našej MO SRZ loví iba na Štrkovisku Turzovka R6 a R5. V mene výboru MO SRZ Turzovka Vám vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia chceme spríjemniť pobyt v prírode lovom na predmetnom rybníku. Dúfame, že ľudským prístupom a rybárskou spolupatričnosťou zažijeme pri vode veľa príjemných zážitkov v tejto ťažkej dobe. Dúfame, že zodpovedným správaním bude Štrkovisku Turzovka R6 a R5 otvorené pre rybárov až do konca sezóny 2021.

Petrov Zdar


Komentáre vypnuté.