Oznam.

Oznam.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční po súťaži v love kapra, t. j. dňa 10.07.2021 v čase od 13.00hod. na rybníku č. 6 v meste Turzovka. Prezentácia bude v čase od 12:30hod.

Program výročnej členskej schôdze:

  1. ÚVOD
  2. Mandátová komisia – členovia, Návrhová komisia – členovia.
  3. Správa výboru
  4. Správa finančná, hospodárska, rybárska stráž
  5. Správa kontrolná komisia
  6. Správa disciplinárna komisia
  7. Nákup pozemkov podľa LV 1341 majetku mesta Turzovka
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Komentáre vypnuté.