Informácia

Informácia

Mo SRZ Turzovka informuje, že sa hľadajú noví členovia do Disciplinárnej komisie našej organizácie.
Žiadosti je možné doniesť osobne k predaju povoleniek, alebo na členskú schôdzu.

Komentáre vypnuté.