Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 ( Príloha č. 1 – Krajská prokurátura ZA – POKYN) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom kraji. V súlade s týmto pokynom boli vykonané viaceré kontroly okolo VN Orava, pričom v dôsledku neoprávnenej jazdy v krajine s vyšším ako II. stupňom ochrany boli zaistené viaceré motorové vozidlá, ktoré patrili aj rybárom.

V snahe predísť problémom a nepríjemným zážitkom z prípadného trestného konania by sme chceli všetkým rybárom, smerujúcim za rybolovom do Žilinského kraja, dať do pozornosti vyššie uvedený pokyn Krajskej prokuratúry Žilina a pripomenúť zákonné obmedzenia v jednotlivých stupňoch ochrany ( Príloha č. 2 – Vjazd do 3 a 4 stupňa Orava).

Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto každý je povinný vopred si zistiť, či dané územie je územím so stupňom ochrany krajiny alebo nie a podľa toho sa na tomto území správať.

V prílohe č. 3  nájdete mapku VN Orava s vyznačenými stupňami ochrany.

S pozdravom,

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
www.srzrada.sk

Komentáre vypnuté.