Oznam.

Oznam.

V utorok 11.5.2021 v čase medzi 09-10 hod. bude dovezený kapor v celkovom množstve 2 tony na R1 a R2.

Zarybnenie pstruhom potočným.

Zarybnenie pstruhom potočným.

Dňa 27.4.2021 v čase od 8 do 16, bude pokračovať zarybnenie pstruhom potočným na revíre Kysuca č.3 3-1860-4-1 od Makova po Turzovku a revír  Olešnianka 3-2580-4-1 od sútoku z riekou Kysuca po most do miestnej časti Potôčky. Toto zarybnenie je zabezpečuje MOSRZ Turzovka z peňazí za predaj pstruhových povolení.

Ďalej 30.4., čas ešte nie je upresnený, bude na rybník R6 Štrkovisko Turzovka revír 3-4250-1-1 napustených 230 kg pstruha duhového o veľkosti 38 cm a viac. Toto zarybnenie je zabezpečené zo sponzorských príspevkov. Sponzori sú zverejnení na našej internetovej stránke.

Petrov Zdar

MO SRZ Turzovka

Reakcia na príspevky zverejnené sociálnych sieťach k tohoročnému zarybňovaniu našich revírov.

Reakcia na príspevky zverejnené sociálnych sieťach k tohoročnému zarybňovaniu našich revírov.

Niektorí kolegovia rybári na sociálnych sieťach vyjadrili nespokojnosť s tým, že nebola vyhotovená fotodokumentácia z tohtoročných zarybnení . Zarybnenie pstruhom dúhovym a kaprom rybničným bolo vopred zverejnené na našej stránke. Ďalej v zmysle stanov SRZ bola Kontrolná komisia bola oboznámená o plánovanom zarybňovaní. Zarybňovania rybníku R6 Štrkovisko Turzovka sa zúčastnilo viacero kolegov rybárov, ktorí tam trpezlivo čakali. Zarybnenia sa očividne nezúčastnili dotyční rybári, ktorí  vyjadrili nespokojnosť s tým, že nebola vyhotovená fotodokumentácia z tohtoročných zarybnení. Čiže dotyční kolegovia rybári nevedeli posúdiť, či bola fotodokumentácia vyhotovená, aj keď tvrdili, že táto fotodokumentácia nie je vyhotovená.

O zarybnení pstruhom potočným sa rozhodlo počas 24 hodín, vzhľadom na vývoj počasia a stav vody v riekach, aby na začiatku pstruhovej sezóny sme mali naše revíry adekvátne zarybnené. To, že niektorým kolegom rybárom na sociálnych sieťach vadí, že nie je zverejnená fotodokumentácia (nie nevyhotovená), je pre nás ako výbor MO SRZ Turzovka menším zlom ako to, že by rybári na začiatku pstruhovej sezóny nemali čo chytať. Pevne veríme, že úlovky v zverejnených úsekoch zarybnenia budú hovoriť sami za seba a dúfam, že presvedčia aj negatívne naladených kolegov rybárov. Na zarybnení pstruhom potočným sa zučastnili títo rybári: Zlovovanie na chovni a následné čistenie nádrží: p. Ján Kobolka, p. Tomáš Pavlatovský, Antonín Janešík. Zlovovanie na chovni, rozvoz a zarybnenie riek: p. Ján Pončka, p. Marián Pavlatovský, p. Peter Badžgoň. Zarybnenie prebiehalo 12.4.2021 od 8:00 do 18:00. Lovná ryba bola rovnomerne rozdelená po niekoľko kusov ( 8-20 ks)  po jednotlivých cca 200 m úsekoch riek. Násadová ročná ryba bola taktiež rovnomerne rozdelená.     

Fotodokumentácia zo zarybnení v roku 2021 bola vyhotovená v zmysle záverov členskej schôdze. To že fotodokumentácia nebola ihneď zverejnená na stránke MO SRZ Turzovka je spôsobená tým, že fotky z telefónu, ktorým sa to ľahko zvládne nafotiť, treba exportovať správcovi internetovej stránky, a ten ich musí zverejniť na stránke. Troška zdĺhavý proces aby sa fotodokumentácia dostala tam, kde budú mať k nej prístup všetci naši kolegovia rybári. Ďalej zúčastneným rybárom pri zarybňovaní, pár dní potrvá kým fotodokumentáciu odošlú správcovi internetovej stránky popri zarybňovaní z dôvodu pracovného vyťaženia. Čiže tento nedostatok bude v čo najkratšom čase odstránený a dostupná fotodokumentácia bude zverejnená na našej stránke a nie niekde po sociálnych sieťach.
Jeden kolega rybár, ktorý vyjadril  nespokojnosť s tým, že nebola vyhotovená fotodokumentácia z tohtoročných zarybnení, uviedol, že z minuloročného zarybnenia vyhotovil fotodokumentáciu. Pýtame sa, kde bola táto fotodokumentácia zverejnená? Prípadné stanovisko k danej problematike poprosíme poslať na maily: p.jezik@centrum.skmiro2912@gmail.comjanko.poncka@gmail.com.  
Na výročnej členskej schôdzi v roku 2019 bolo prijaté uznesenie, že všetky informácie MO SRZ Turzovka budú zverejňované na našej internetovej stránke. Čiže ak majú rybári našej organizácie nejaké podnety, príspevky, informácie, treba ich poslať na niektorú z uvedených emailových adries:  p.jezik@centrum.skmiro2912@gmail.comjanko.poncka@gmail.com.  a budú zverejnené na našej internetovej stránke. Ďalej aj reakcie a príspevky  k uvedeným podnetom budú zverejnené. Poprosíme príspevky písať v slušnom kontexte, inak nebudú zverejnené, respektíve budú cenzurované. 

Zarybnenie pstruhom potočnym.

Zarybnenie pstruhom potočnym.

Dňa 12.4.2021 prebehlo zarybnenie pstruhom potocnym cca 800 ks v lovnej velkosti 27 – 35 cm.  

Revír zarybnenia Kysuca  č.4,  č. 3-1860-4-1 od sútoku s riekou Olešnianka po Turzovku Vyšný koniec u Krvaka  cca 500 ks. 

 Revír zarybnenia Predmieranka 3-2970-4-1 od sútoku s riekou  Kysuca po Klokočov u Slimáka     cca 200 ks . 

 Revír zarybnenia Kornianka 3-1660-4-1 od splavu pri Mototranze po futbalové ihrisko v korni. 

Lov na pstruhových vodách povoleny od 16.4. 2021 od 6:00. Denný limit privlastnenia úlovku pstruha potočného je 2 kusy. 

Ďalej na reviroch Olešnianka od Družstva po Kasino a Predmieranka v lokalite Vrch Predmier bola napustená ročná násada pstruha potočného o veľkosti 8 -12 cm v množstve cca 10 000 ks. Všetka horeuvedená ryba, ktorou bolo vykonané zarybnenie bola vychovana v našej chovni.  

Ďalšie plánované zarybnenie lovným pstruhom potočným v rovnakom objeme cca 800 ks, zakúpených z chovne RADY SRZ Svit bude prebiehať behom budúceho týždňa v revíri Kysuca č.4  3-1860-4-1 v lokalitách Makov, Vysoka nad Kysucou a Turzovka a v revíri  Olešnianka č. 3-2580-4-1. Zarybnenie bude prebiehať podľa stavu hladiny riek a podľa počasia.

Na začiatok mája je pripravené  ešte drobné prekvapenie pri zarybnení Kysuce č.4.

Vážení kolegovia rybári, žiadame  Vás o šetrné zaobchádzanie s úlovkami pstruha potočného, hlavne toho, ktorého si nemienite privlastniť. Prajeme veľa príjemných zážitkov pri našich tečúcich revíroch a hlavne málo vody v čižmách.

Zároveň vyhlasujeme súťaž o najväčšieho uloveného (nemusí byť privlastnený) pstruha potočného na našich revíroch. Fotku s popísanými udajmi o dĺžke a váhe (tabuľkovej), poprosíme zasielať na emailovu adresu janko.poncka@gmail.com. Zverejnenie miesta ulovenia ostáva tajne. Podmienkou je, že úlovok musí pochádzať z našich revírov. Víťaz bude po skončení pstruhovej sezony (1.10.2021) odmenený vecnou cenou.

Petrov Zdar

Výbor MO SRZ Turzovka 

O Z N A M – S P O L O Č N Á B R I G Á D A 2021

O Z N A M – S P O L O Č N Á B R I G Á D A 2021

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________

O Z N A M  –  S P O L O Č N Á  B R I G Á D A 2021

V sobotu dňa 24.04.2021 v čase od 08:00hod. sa bude konať prvá spoločná brigáda členov MO SRZ Turzovka. Táto brigáda bude zameraná na vyčistenie brehov a okolia tokov riek Kysuca, Predmieranka. V prípade dostatočného počtu prihlásených brigádnikov sa bude konať čistenie brehov na rybníkoch č. 1, č. 2, č. 5, č. 6. Na brigádu si bude potrebné priniesť čižmy, prsačky (brodiace nohavice) pokiaľ ich brigádnici majú a rukavice. Vrecia na odpad budú zabezpečené a odovzdané pri registrácii.

Z prihlásených brigádnikov budú v zmysle pandemických opatrení vytvorené šesťčlenné skupiny, ktoré budú mať pridelené ucelené úseky na čistenie. Nazbieraný odpad brigádnická skupina ponechá vo vreciach pri najbližšej komunikácii. Mesto Turzovka zabezpečí odvoz a spracovanie tohtoodpadu, ktorý pri brigáde bude zozbieraný.

Na uvedenú brigádu je nutné vopred sa záväzne prihlásiť, aby sme vedeli prácu rozdeliť. Pri nahlasovaní brigádnikov sa títo môžu nahlasovať  aj do skupín maximálne šesť členov. Takto vopred prihlásení členovia budú na začiatku brigády podpisovať vytlačený brigádnicky hárok.

Začiatok brigády je dňa 24.04.2021 o 08:00hod. v Turzovke – Závodí, pred umyvárňou vozidiel. Pre prihlásených záujemcov o brigádu bude po ukončení prác zabezpečené malé občerstvenie.

Na základe citátu výroku nášho rodáka a kolegu rybára p. Jozefa Krónera, že „Správnyrybár nie je iba lovcom. Je predovšetkýmcitlivýmpozorovateľom prírody. Preto ani ja ako rybár nemôžem byť k prírodeľahostajný. Myslím si, ževäčšinarybárov ma k prírodepodobnývzťah“,Vás Vážení kolegovia rybári v mene výboru MO SRZ Turzovka vyzývame k čo najväčšej účasti na tejto brigáde.Aj keď by sa táto činnosť ako je čistenie brehov a okolia riek zdala zbytočná  ako hádzanie hrachu na stenu, je naša povinnosť v zmysle odkazu p. Krónera niekde začať  a ukázať ostatným ľudom, že nám nie je jedno, ako to v okolí našich vôd vyzerá. 

Kto teda má záujem odpracovať povinnú brigádu nech sa záväzne prihlási p. Petrovi Hrošovi na t. č.: 0904 199 568. Prihlásiť sa môžete do stredy dňa 21.04.2021 vrátane, do 18:00hod.                                         

Oznam.

Oznam.

Vážení kolegovia Rybári MO SRZ Turzovka

Povaha revíru č. 3-4250-1-1 – Štrkovisko Turzovka R6 aR5 v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. § 13 odsek 5, písmeno b) nám dovoľuje celoročný lov rýb, ktorých čas individuálnej ochrany to dovoľuje. Podľa vyhlášky 381/2018 Z. z.  § 10 odsek 1, písmeno e) je na revíry č. 3-4250-1-1 povolený celoročný lov kapra rybničného a zároveň podľa vyhlášky 381/2018 Z. z.  § 10 odsek 2, písmeno n)je na revíry č. 3-4250-1-1 povolený celoročný lov pstruha dúhového.Lov na kaprových vodách počas mesiaca Apríl je stanovený od 6:00 do 21:00.

V mene výboru MO SRZ Turzovka vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a komplikácie spojené s dovozom rýb pri zarybňovaní, Vás chceme veľmi pekne poprosiť o rešpektovanie dočasného obmedzenia pri dennom limite úlovkov na revíri Štrkovisko Turzovka R6 č. 3-4250-1-1. Vzhľadom k tomu, aby sa nejaký ten úlovok ušiel čo najväčšiemu počtu našich členov prosíme Váso nasledovné privlastňovanie denného limitu úlovkov, a to:

  •   kapor rybničný 1 ks,
  •   pstruh dúhový2 ks.

Toto dočasné obmedzenie denného limitu úlovkov poprosíme rešpektovať do termínu nasledujúceho zarybnenia kaprom rybničným koncom mesiaca máj.

Ďalej v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Podľa § 14 odsek 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás striktne žiadame , aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a  nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou !!!

Ďalej v prípade zvýšeného počtu rybárov na Štrkovisku Turzovka R6 a R5, Vás žiadame o prejav vzájomnej kolegiality, a to tak, aby rybári neobsadzovali lovné miesta celodenne. V prípade ulovenia rýb žiadame aby svoje miesto uvoľnili aj ďalším rybárom, respektíve pri love spôsobom chyť a pusť, v prípade zvýšeného počtu rybárov uvoľnili lovné miesto takisto.

Do 1.6.2021 sa v našej MO SRZ loví iba na Štrkovisku Turzovka R6 a R5. V mene výboru MO SRZ Turzovka Vám vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia chceme spríjemniť pobyt v prírode lovom na predmetnom rybníku. Dúfame, že ľudským prístupom a rybárskou spolupatričnosťou zažijeme pri vode veľa príjemných zážitkov v tejto ťažkej dobe. Dúfame, že zodpovedným správaním bude Štrkovisku Turzovka R6 a R5 otvorené pre rybárov až do konca sezóny 2021.

Petrov Zdar

OZNAM.

OZNAM.

Dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len  v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.

Loviacim odporúčame, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade s uvedeným nariadením a prispôsobili čas lovu aktuálnym platným a účinným opatreniam.

Sponzori rok 2021.

Sponzori rok 2021.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________             

Sponzori rok 2021:                                                      Výška poskytnutých

                                                                                             finančných zdrojov:

LES-INVEST, s. r. o. – (Jozef Grežďo)                            200,-€

IPW Technic, s. r. o. – (Jozef Chvastek)                       500,-€

Vladimír Hazucha, Makov –                                             100,-€

Jozef Stopka, Žilina –                                                           50,-€

Milan Čenták, Podvysoká –                                               50,-€

Ján Pončka, Čadca –                                                            350,-€

Miroslav Bohdaň, Čadca –                                                400,-€

STAVOSPOL, s. r. o. Turzovka –                                      200,-€

PZ Betón Tranz, (Peter Zajac, Podvysoká) –               200,-€

Tringelty z predaja povolení /2019až2021/ –           319,-€       

Vladimír Sloviak Kysucké Nové Mesto- 30,-€

Lukáš Vrábel Podvysiká 30-€

Anonymný darca 80-€

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom, ktorí aj napriek náročnému obdobiu, poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia financie prerozdelí na:

1,  zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Kornianka, Predmieranka, Olešnianka a do rieky Kysuca.

2,  zarybnenie Kaprom rybničným, Lieňom sliznatým a Pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č. 2 a č. 6.

3,  ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci Júl a September 2021 (nákup cien, rýb…)

4,  iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka kontaktujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka na t. č.: 0915 952 790 alebo tajomníka MO SRZ Turzovka – Miroslava Bohdaňa na t. č.: 0915 816 494

OZNAM.

OZNAM.

Členovia našej organizácie MO SRZ Turzovka, ktorí za rok 2020 neodpracovali brigády budú mať na výber dve možnosti a to:

  1. Zaplatia za neodpracované brigády normálne sumu – 25,-€ za každú jednu neodpracovanú brigádu. To znamená, že za jednu neodpracovanú brigádu (8hodín) zaplatí člen 25,-€

Za dve neodpracované brigády (16hodín) zaplatí člen 50,-€

  • Členovia môžu písomne požiadať o možnosť odpracovať v roku 2021 namiesto 2brigád v trvaní 16hodín, až 4 brigády v trvaní 32hodín s tým, že členovia, ktorí budú chcieť odpracovať 4 brigády v trvaní 32hodín v roku 2021 budú musieť napísať v krátkosti žiadosť, ktorú dajú pri výdaji povolenia v roku 2021. V prípade, že by členovia, ktorí žiadosť napísali a z rôznych dôvodov brigády v celkovom počte 4 (32hodín) neodpracujú, tak v roku 2022 pri žiadosti o povolenie na rok 2022, alebo pri žiadosti o prestup do inej organizácie SRZ budú musieť za každú neodpracovanú brigádu,  zaplatiť sumu 25,-€ za každú z nich. To v praxi znamená, že členovia budú musieť zaplatiť za:

1 brigáda(8hodín) sumu – 25,-€

2 brigády(16hodín) sumu – 50,-€

3 brigády(24hodín) sumu – 75,-€

4 brigády(32hodín) sumu – 100,-€

Obsah písomnej žiadosti: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, dôvod žiadosti o odklad, podpis.