Oznam.

Oznam.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční po súťaži v love kapra, t. j. dňa 10.07.2021 v čase od 13.00hod. na rybníku č. 6 v meste Turzovka. Prezentácia bude v čase od 12:30hod.

Program výročnej členskej schôdze:

 1. ÚVOD
 2. Mandátová komisia – členovia, Návrhová komisia – členovia.
 3. Správa výboru
 4. Správa finančná, hospodárska, rybárska stráž
 5. Správa kontrolná komisia
 6. Správa disciplinárna komisia
 7. Nákup pozemkov podľa LV 1341 majetku mesta Turzovka
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver
Oznam o zarybnení.

Oznam o zarybnení.

11.6.2021 doobeda bude do rieky Kysuca v obciach Makov a Vysoká nad Kysucou napúšťaný rýchlený rôčik pstruha potočného v množstve 5000 kusov.

Oznam.

Oznam.

Dňa 10.7.2021 sa budú konať rybárske preteky v love kapra na rybníku 6. Prezentácia bude od 6:00 hod. do 6:50 hod. Preteky budú v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. Medzitým krátka prestávka na guláš a pivo. Štartovné je 15 EUR. Guláš a kofola alebo pivo je v cene štartovného. Bude sa súťažiť o pekné ceny. Súťaž je určená predovšetkým pre dospelých rýbárov, ale môžu sa jej zúčastniť aj deti v sprievode dospelého. Cena štartovného je pre všetkých rovnaká bez ohľadu na vek. Po súťaži sa bude konať členská schôdza. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Sponzori rok 2021.

Sponzori rok 2021.

Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

___________________________________________________________________________             

Sponzori rok 2021:                                                      Výška poskytnutých

                                                                                             finančných zdrojov:

LES-INVEST, s. r. o. – (Jozef Grežďo)                            200,-€

IPW Technic, s. r. o. – (Jozef Chvastek)                       500,-€

Vladimír Hazucha, Makov –                                             100,-€

Jozef Stopka, Žilina –                                                           50,-€

Milan Čenták, Podvysoká –                                               50,-€

Ján Pončka, Čadca –                                                            350,-€

Miroslav Bohdaň, Čadca –                                                400,-€

STAVOSPOL, s. r. o. Turzovka –                                      200,-€

PZ Betón Tranz, (Peter Zajac, Podvysoká) –               200,-€

Tringelty z predaja povolení /2019až2021/ –           319,-€       

Vladimír Sloviak Kysucké Nové Mesto- 30,-€

Lukáš Vrábel Podvysiká 30-€

Anonymný darca 80-€

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom, ktorí aj napriek náročnému obdobiu, poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia financie prerozdelí na:

1,  zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Kornianka, Predmieranka, Olešnianka a do rieky Kysuca.

2,  zarybnenie Kaprom rybničným, Lieňom sliznatým a Pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č. 2 a č. 6.

3,  ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci Júl a September 2021 (nákup cien, rýb…)

4,  iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka kontaktujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka na t. č.: 0915 952 790 alebo tajomníka MO SRZ Turzovka – Miroslava Bohdaňa na t. č.: 0915 816 494

OZNAM.

OZNAM.

Členovia našej organizácie MO SRZ Turzovka, ktorí za rok 2020 neodpracovali brigády budú mať na výber dve možnosti a to:

 1. Zaplatia za neodpracované brigády normálne sumu – 25,-€ za každú jednu neodpracovanú brigádu. To znamená, že za jednu neodpracovanú brigádu (8hodín) zaplatí člen 25,-€

Za dve neodpracované brigády (16hodín) zaplatí člen 50,-€

 • Členovia môžu písomne požiadať o možnosť odpracovať v roku 2021 namiesto 2brigád v trvaní 16hodín, až 4 brigády v trvaní 32hodín s tým, že členovia, ktorí budú chcieť odpracovať 4 brigády v trvaní 32hodín v roku 2021 budú musieť napísať v krátkosti žiadosť, ktorú dajú pri výdaji povolenia v roku 2021. V prípade, že by členovia, ktorí žiadosť napísali a z rôznych dôvodov brigády v celkovom počte 4 (32hodín) neodpracujú, tak v roku 2022 pri žiadosti o povolenie na rok 2022, alebo pri žiadosti o prestup do inej organizácie SRZ budú musieť za každú neodpracovanú brigádu,  zaplatiť sumu 25,-€ za každú z nich. To v praxi znamená, že členovia budú musieť zaplatiť za:

1 brigáda(8hodín) sumu – 25,-€

2 brigády(16hodín) sumu – 50,-€

3 brigády(24hodín) sumu – 75,-€

4 brigády(32hodín) sumu – 100,-€

Obsah písomnej žiadosti: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, dôvod žiadosti o odklad, podpis.