Oznam na predaj povolení.

Oznam na predaj povolení.

Členovia našej MO SRZ Turzovka, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na rybolov v roku 2021 nech volajú tajomníkovi MO SRZ Turzovka na telefónne číslo

 0915 816 494 výlučne a iba v týchto dňoch v čase, v inom čase nebudú vybavovaní!

PONDELOK  01.03.2021 –     volať v čase od 08:00 – 10:00hod

                                                                                  18:00 – 19:00hod

UTOROK      02.03.2021     – volať v čase od 08:00 – 10:00hod

                                                                                  18:00 – 19:00hod

STREDA         03.03.2021    –   volať v čase od 08:00 – 10:00hod

                                                                                    18:00 – 19:00hod

ŠTVRTOK      04.03.2021     –      volať v čase od 08:00 – 10:00hod

                                                                                       18:00 – 19:00hod

PIATOK         05.03.2021      –      volať v čase od 08:00 – 10:00hod

Pre vybavené, t.j. hotové povolenia si záujemcovia prídu v presne dohodnutý termín na presne dohodnuté miesto, ktoré sa záujemcovia dozvedia po objednávke povolenia cez telefón.

VĎAKA ZA POCHOPENIE A DODRŽIAVANIE ČASU OBJEDNANIA POVOLENÍ.

Dôležitý oznam!!!

Dôležitý oznam!!!

Vážení členovia MO SRZ Turzovka.Ďalší predpokladaný termín predaja povolení na rok 2021 bude niekedy  začiatkom mesiaca  marec a informácie o predaji sa dočítate na našej stránke do 14dní. Následne sa opäť budete musieť nahlásiť tajomníkovi, ktorý Vám požiadavku spracuje a dozviete sa termín vyzdvihnutia povolenia.

OZNAM.

OZNAM.

Členovia našej organizácie MO SRZ Turzovka, ktorí za rok 2020 neodpracovali brigády budú mať na výber dve možnosti a to:

  1. Zaplatia za neodpracované brigády normálne sumu – 25,-€ za každú jednu neodpracovanú brigádu. To znamená, že za jednu neodpracovanú brigádu (8hodín) zaplatí člen 25,-€

Za dve neodpracované brigády (16hodín) zaplatí člen 50,-€

  • Členovia môžu písomne požiadať o možnosť odpracovať v roku 2021 namiesto 2brigád v trvaní 16hodín, až 4 brigády v trvaní 32hodín s tým, že členovia, ktorí budú chcieť odpracovať 4 brigády v trvaní 32hodín v roku 2021 budú musieť napísať v krátkosti žiadosť, ktorú dajú pri výdaji povolenia v roku 2021. V prípade, že by členovia, ktorí žiadosť napísali a z rôznych dôvodov brigády v celkovom počte 4 (32hodín) neodpracujú, tak v roku 2022 pri žiadosti o povolenie na rok 2022, alebo pri žiadosti o prestup do inej organizácie SRZ budú musieť za každú neodpracovanú brigádu,  zaplatiť sumu 25,-€ za každú z nich. To v praxi znamená, že členovia budú musieť zaplatiť za:

1 brigáda(8hodín) sumu – 25,-€

2 brigády(16hodín) sumu – 50,-€

3 brigády(24hodín) sumu – 75,-€

4 brigády(32hodín) sumu – 100,-€

Obsah písomnej žiadosti: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, dôvod žiadosti o odklad, podpis.

Zarybnenie kapra.

Zarybnenie kapra.

Dňa 21.7.sa bude konať zarybnenie kapra na rybníku číslo 1.-2.-5.-6. Príchod auta s kaprom cca 8.30 do 9.30 hod.Karanténa bude do soboty.Lov začína v sobotu 25.7. o 6:00 hod.

Sponzori rok 2020.

Sponzori rok 2020.

Obec Olešná-150 EUR

Obec Korňa-100 EUR

Mesto Turzovka-600 EUR

Les-INVEST,s.r.o-Jozef Grežďo 400 EUR

IPW Technic,s.r.o-Jozef Chvastek 500 EUR

Rypomix Zoltán Nagy ceny 130 kg vnadiace zmesi na detské preteky,ktoré sa uskutočnia v mesiaci Júl 2020.

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom,ktorí aj napriek náročnemu obdobiu poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia prerozdelila financie na:

  1. zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Korňanka, Predmieranka, Olešňanka a do rieky Kysuca.
  2. zarybnenie Kaprom rybničným,Lieňom sliznatým a pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č.2 a č.6.
  3. ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci júl a september 2020. Nákup cien, rýb.
  4. iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka konkatujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka tel.č. 0915 952 790

alebo tajomníka MO SRZ Turzovka Miroslava Bohdaňa na tel.č. 0915 816 494

Oznam Výročná členská schôdza.

Oznam Výročná členská schôdza.

Dňa 2.8.2020 sa bude konať výročná členská schôdza v kultúrnom dome v Turzovke. Od 8:00 hod. do 8:30 hod. prezentácia. Začiatok schôdze o 8,30 hod. Účasť na schôdzi je nepovinná.