Sponzori rok 2020.

Sponzori rok 2020.

Obec Olešná-150 EUR

Obec Korňa-100 EUR

Mesto Turzovka-600 EUR

Les-INVEST,s.r.o-Jozef Grežďo 400 EUR

IPW Technic,s.r.o-Jozef Chvastek 500 EUR

Rypomix Zoltán Nagy ceny 130 kg vnadiace zmesi na detské preteky,ktoré sa uskutočnia v mesiaci Júl 2020.

MO SRZ Turzovka ĎAKUJE vyššie uvedeným sponzorom,ktorí aj napriek náročnemu obdobiu poskytli našej organizácii pomocnú ruku a vďaka nim naša organizácia prerozdelila financie na:

  1. zarybnenie Pstruhom potočným a Pstruhom dúhovým do potokov Korňanka, Predmieranka, Olešňanka a do rieky Kysuca.
  2. zarybnenie Kaprom rybničným,Lieňom sliznatým a pstruhom dúhovým na miestne rybníky č. 1, č.2 a č.6.
  3. ostatné finančné prostriedky použije na usporiadanie rybárskych kaprových a pstruhových pretekov v mesiaci júl a september 2020. Nákup cien, rýb.
  4. iné…

V prípade záujmu prispieť finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi pre MO SRZ Turzovka konkatujte:

predsedu MO SRZ Turzovka – Petra Ježíka tel.č. 0915 952 790

alebo tajomníka MO SRZ Turzovka Miroslava Bohdaňa na tel.č. 0915 816 494

Rybárske preteky.

Rybárske preteky.

Dňa 25.7.2020 a dňa 26.7.2020 sa budú konať rybárske preteky v love kapra na rybníku číslo 6.V sobotu 25.7.2020 pre dospelých a dňa 26.7.2020 detské. Máme pre Vás pripravené pekné ceny. Tešíme sa na Vás.

Oznam Výročná členská schôdza.

Oznam Výročná členská schôdza.

Dňa 2.8.2020 sa bude konať výročná členská schôdza v kultúrnom dome v Turzovke. Od 8:00 hod. do 8:30 hod. prezentácia. Začiatok schôdze o 8,30 hod. Účasť na schôdzi je nepovinná.

Zarybnenie kapra

Zarybnenie kapra

Dňa 17.marca 2020 sa bude konať zarybnenie kapra na rybník č 1 -2 a 5-6.

Príchod auta s kaprom približne 8.30 až 9.30 hod.Dovezie sa 3 tony kapra.

Informácia

Informácia

Mo SRZ Turzovka informuje, že sa hľadajú noví členovia do Disciplinárnej komisie našej organizácie.
Žiadosti je možné doniesť osobne k predaju povoleniek, alebo na členskú schôdzu.

Povolenia na rybolov za rok 2019

Povolenia na rybolov za rok 2019

Vážení rybári Povolenia na rybolov za rok 2019, bude možné odovzdávať u Petra Hroša /0904 199 568/ na Mestskom úrade v Turzovke na podateľni.
Povolenia bude možné odovzdávať tieto dni v pondelok a piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hodiny.
Nezabudnite, že povolenia sa odovzdávajú do 15. januára 2020, po tomto dátume Vám nemusí byť vydané povolenie na rok 2020. Žiadame Vás, aby ste odovzdali vypísané sumáry úlovkov, ináč Vám povolenie nebude prevzaté.

Ďakujem
Predseda MO SRZ Turzovka
JUDr. Martin Birka

Žiadosť

Žiadosť

Žiadam všetkých  členov  našej organizácie, aby umožnili pracovníkom  urbáru manipuláciu s drevom. Nakoľko  svojimi vozidlami blokujú ich prácu. 
Predseda  MO SRZ Turzovka. 
 
Zákaz lovu

Zákaz lovu

MO SRZ Turzovka oznamuje, že  odo dňa 01.10.2019 do dňa  05.10.2019 do 06:00 hod. je zákaz lovu rýb na všetkých  rybníkoch z dôvodu  napúsťania rýb.