Informácia

Informácia

Mo SRZ Turzovka informuje, že sa hľadajú noví členovia do Disciplinárnej komisie našej organizácie.
Žiadosti je možné doniesť osobne k predaju povoleniek, alebo na členskú schôdzu.

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Dňa 15.03.2020 o 08:00 hodine sa uskutoční Výročná členská schôdza MO SRZ Turzovka v kultúrnom dome R. Jašíka v Turzovke.
V čase od 08:00 hod. do 08:30 hod. bude prezentácia členov organizácie na schôdzu.

Povolenia na rybolov za rok 2019

Povolenia na rybolov za rok 2019

Vážení rybári Povolenia na rybolov za rok 2019, bude možné odovzdávať u Petra Hroša /0904 199 568/ na Mestskom úrade v Turzovke na podateľni.
Povolenia bude možné odovzdávať tieto dni v pondelok a piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hodiny.
Nezabudnite, že povolenia sa odovzdávajú do 15. januára 2020, po tomto dátume Vám nemusí byť vydané povolenie na rok 2020. Žiadame Vás, aby ste odovzdali vypísané sumáry úlovkov, ináč Vám povolenie nebude prevzaté.

Ďakujem
Predseda MO SRZ Turzovka
JUDr. Martin Birka

Žiadosť

Žiadosť

Žiadam všetkých  členov  našej organizácie, aby umožnili pracovníkom  urbáru manipuláciu s drevom. Nakoľko  svojimi vozidlami blokujú ich prácu. 
Predseda  MO SRZ Turzovka. 
 
Zákaz lovu

Zákaz lovu

MO SRZ Turzovka oznamuje, že  odo dňa 01.10.2019 do dňa  05.10.2019 do 06:00 hod. je zákaz lovu rýb na všetkých  rybníkoch z dôvodu  napúsťania rýb. 

Zákaz lovu rýb

Zákaz lovu rýb

Zákaz lovu rýb na rybníku č. 5 a rybníku č. 6 MO SRZ Turzovka, v dobe od štvrtka dňa 05.09.2019 do soboty dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.!!!

Lov rýb na rybníku č. 5 a č. 6 je povolený len počas pstruhových pretekov, ktoré sa uskutočnia dňa 08.09.2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. po zakúpení si štartovného lístka v hodnote 7,-€. Po skončení súťaže je lov rýb do 06:00 hod. dňa 14.09.2019 zakázaný.!!!!

Oznam

Oznam

Dňa 11.09.2019 v čase okolo 08:00 hod. budú dovezené kapre na rybníky č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6 MO SRZ Turzovka.
Z tohto dôvodu bude lov rýb na všetkých rybníkoch MO SRZ Turzovka zakázaný v dobe od 11.09.2019 – dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.

Lov rýb je povolený od 06:00 hod. dňa 14.09.2019

Rybárske preteky v love pstruha dúhového

Rybárske preteky v love pstruha dúhového

Dňa 08.09.2019 sa uskutočnia rybárske preteky o Pohár Predsedu MO SRZ Turzovka v love pstruha dúhového na rybníku č. 6.

Prezentácia bude od 07:00 hod. do 07:45 hod. Preteky budú prebiehať v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod..
Počas pretekov bude postarané o občerstvenie/guláš a pivo, nealko nápoje/.
Pretekov sa môžu zúčastniť rybári starší ako 15 rokov.
Vstupné je 7,-Eur.